+48 730 060 100

Symulator Surfingu

Symulator Surfingu Waves
LIDER SPECJALISTYCZNYCH
SYSTEMÓW WODNYCH

Sztuczna fala do surfingu w Polsce

Spot promocyjny Parku Wodnego Tychy

Dziennik Budowy

Zapraszamy do zapoznania się z ilustrowanym dziennikiem budowy Parku Wodnego w Tychach:

2.02.2017

Styczeń na budowie Wodnego Parku Tychy kończymy podłączeniem rurociągu biogazu do budynku elektrociepłowni. W minionych dniach rozpoczęto także montaż sufitów podwieszanych w strefie wejściowej oraz hali rekreacyjnej. Intensywne prace prowadzone są również przy zjeżdżalniach – na budowie pojawiły się elementy ślizgów, a pod wannami hamownymi trwa układanie płytek.  Montowana jest także izolacja termiczna sauny suchej oraz pasy dekoracyjne na schodach do surfingu. W dalszym ciągu trwają również prace przy przeszkleniach wewnętrznych.

13.01.2017

Na budowie Wodnego Parku Tychy prowadzone są dalsze prace wewnątrz budynku. Rozpoczęto roboty budowlane przy konstrukcji dekoracyjnej sufitu w strefie surfingu. W trakcie montażu są oprawy oświetleniowe oraz podświetlenie boczne LED. W szatniach basenów rekreacyjnych trwa układanie płytek podłogowych. Z kolei w saunarium wydzielana jest powierzchnia największej sauny. Oprócz tego trwa praca przy obudowie kanałów wentylacyjnych oraz rozprowadzane są instalacje sanitarne i elektryczne. 

06.01.2017

Trwają dalsze prace związane z wykonywaniem instalacji i ich izolowaniem w budynku głównym. Montowane są rozdzielnice elektryczne i okablowania. W pomieszczeniach magazynów chemii basenowej (w podbaseniu) oraz w szatniach zespołu saunowego układane są płytki. Trwają prace wykończeniowe sufitu podwieszanego w strefie surfingu i wykonywany jest pas dekoracyjny. Kontynuowane są ścianki gipsowo-kartonowe w strefie fitness i wellness.

02.01.2017

Trwają prace nad pasami dekoracyjnymi w strefie rekreacyjnej. Zakończono montaż suchy podnoszonego dna w niecce do nauki pływania. Trwają prace związane z posadzkami. W dalszym ciągu jest montowana kładka linowa. Montowane jest również oświetlenie w strefie surfingu. Zamontowano także szafę elektryczną w budynku kogeneratorowni.

22.12.2016

Na budowie Wodnego Parku Tychy w dalszym ciągu trwa montaż zjeżdżalni cebuli. Prace są prowadzone również w strefie surfingu. Wykonano także konstrukcję żelbetową pod batyskaf oraz pod nieckę zewnętrzną wypływową. Trwają także prace z wykonywaniem ścianek działowych oraz przy moście linowym. Zakończono wylewkę pod dno niecki sportowej, a w strefie wypoczynku w saunarium pojawiły się podgrzewane ławy. Z kolei w bioelektrociepłowni podłączono rurociągi biogazu do agregatów kogeneracyjnych i zamontowano. opomiarowanie. 

05.08.2016

Przez pierwsze dni sierpnia na budowie Wodnego Parku Tychy kontynuowano montaż elewacji Chameleon Rockpanel. Z kolei w jednej z najważniejszych części obiektu – strefie rekreacyjnej oraz sportowej, prowadzono dalsze prace tynkarskie oraz dekarskie. Montowano również stolarkę okienną oraz niecki basenowe. Natomiast w strefie surfingu zakończono tynkowanie ścian. Prace prowadzono również na zewnątrz obiektu, przy drogach wewnętrznych, chodnikach i parkingu dwupoziomowym. Ostatni z nich zyskał kompletne orynnowanie wraz z rurami spustowymi. Pod kątem instalacyjnym w dalszym ciągu montowano poszczególne okablowania. 

06.05.2016

W kończącym się tygodniu, na terenie budowy Wodnego Parku Tychy prowadzono prace budowlane m.in. w strefie surfingu. Kontynuowano również roboty ciesielskie przy schodach łukowych strefy wejścia do obiektu. Zakończono także prace na elewacji budynku bioelektrociepłowni. Z kolei poza głównym obiektem prowadzono roboty na dolnej płycie parkingu oraz przy układaniu podbudowy pod drogi wewnętrzne i krawężniki. Montowano również instalację elektryczną i teletechniczną.

27.04.2016

Na budowie Wodnego Parku Tychy poczyniono duże postępy w strefie saun. Jak można zauważyć na zdjęciu, wykonano już fundamenty pod zewnętrzny basen saun. Tym samym można sobie wyobrazić jak ta niecka basenowa będzie wyglądać w przyszłości. Wewnątrz obiektu trwają prace konstrukcyjne przy stawianiu ścian i słupów w strefie surfingu oraz w pomieszczeniach biurowych i szatniach basenów sportowych. Pod kątem elektryczno-instalacyjnym w dalszym ciągu trwa układanie okablowania pod systemy nagłośnienia oraz oświetlenia. Poprowadzono również rury pod instalację saun i basenu zewnętrznego. Oprócz tego wykonywane są drogi, chodniki i ścieżki rowerowe.

20.04.2016 

Na budowie parku wodnego kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w minionym tygodniu. W dalszym ciągu w strefie surfingu są betonowane ściany i słupy. Z kolei w strefie wejścia do obiektu trwa montaż dachu łukowego. Ruszyły również prace ciesielskie przy schodach spiralnych. W strefie biurowej oraz części fitness i siłowni zakończono kolejny etap realizacji posadzek. Przed głównym obiektem rozpoczęto prace przy wyznaczaniu chodników oraz ścieżek rowerowych. Ułożona została również warstwa chudego betonu pod fundamenty niecki zewnętrznego basenu strefy saun.

17.03.2016

W ubiegłym tygodniu rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej dachu i fasady w strefie wejścia do obiektu. Kontynuowano tynkowanie ścian w szatniach basenów sportowych i w pomieszczeniach strefy gastronomicznej. W tych strefach prowadzono także prace budowlane przy szkleniu fasad zewnętrznych. Prowadzono prace przy montażu stolarki okiennej, a w przestrzeni surfingu kontynuowano stawianie ściany i słupów. Poza głównym obiektem prowadzono prace budowlane również przy budynku kogeneracji i drogach wewnętrznych. 

25.02.2016

Miniony tydzień na budowie Wodnego Park Tychy spędziliśmy na pracach budowlanych przy głównych atrakcjach obiektu – symulatorze surfingu oraz wieży zjeżdżalni. W zakresie pierwszej z wymienionych stref stawialiśmy ściany i słupy. Z kolei w przypadku wieży zjeżdżalni niebawem osiągniemy tzw.  stan surowy.  Stawialiśmy również ściany w strefie saun, a w pomieszczeniu Edukatorium oraz strefie fitness i siłowni prowadziliśmy prace tynkarskie. W poszczególnych strefach rozpoczęliśmy oraz kontynuowaliśmy także realizację instalacji technologii wody basenowej oraz wentylacji. Ponadto we większości stref obiektu zakończyliśmy montaż instalacji kablowych. 

19.02.2016

Na budowie Wodnego Parku Tychy poczyniliśmy kolejne postępy w strefie wejścia do obiektu. Ukończyliśmy nakładanie warstwy chudego betonu i rozpoczęliśmy montaż konstrukcji stalowej antresoli. W pomieszczeniu saun oraz podbasenia symulatora surfingu stawialiśmy ściany oraz słupy. Z kolei w strefie szatni basenów sportowych rozpoczęliśmy tynkowanie już postawionych ścian. Ponadto wykonywaliśmy posadzki w budynku kogeneracji, gdzie będzie powstawała energia potrzebna do zasilenia i ogrzania całego budynku. Oprócz robót budowlanych, prowadziliśmy prace instalacyjne oraz elektroenergetyczne. 

11.02.2016

Zgodnie z planem dobiegł końca kolejny tydzień na budowie Wodnego Parku Tychy. Tak jak pisaliśmy, w zeszłym tygodniu betonowaliśmy ściany oraz stawialiśmy słupy w strefie symulatora surfingu. Z kolei w strefie szatni basenów sportowych rozpoczęliśmy tynkowanie, a w podbaseniu wykonywanie posadzek. Zakończyliśmy także prace betoniarskie w strefie wejścia do Wodnego Parku Tychy. Roboty budowlane prowadziliśmy również poza terenem głównego obiektu. Tutaj największy postęp został poczyniony w realizacji podbudowy pod drogi i parkingi.    

4.02.2016

Kolejne zmiany na budowie Wodnego Parku Tychy. W 60 proc. zakończyliśmy zasypkę i wylewkę warstwy chudego betonu w strefie wejścia do obiektu. Z kolei nad basenami sportowymi zakończyliśmy stawianie konstrukcji drewnianej dachu, ruszyliśmy także z montażem pokrycia z blachy. Coraz lepiej wyglądają pomieszczenia technologiczne pod przyszły symulator surfingu. W tej części uzbroiliśmy większość ścian, które będziemy betonować jeszcze w tym tygodniu. Duży postęp poczyniliśmy także przy budynku kogeneracji, który posiada już pokrycie dachu bez warstwy wierzchniej.

28.01.2016

Z prac przeprowadzonych w minionym tygodniu na budowie Wodnego Parku w Tychach warto wymienić stawianie ścian w strefie saun oraz wykonanie posadzki w przyszłej strefie gastronomicznej. Wykonano również ścianę łukową zewnętrzną, którą można zaobserwować na jednym ze zdjęć.  Zakończono także betonowanie stropu niecki basenu surfingu. W minionym tygodniu prowadzono również dalsze prace elektryczne i instalacyjne. Z kolei na najbliższe dni przewidziano zakończenie montażu konstrukcji dachu w części sportowej oraz rozpoczęcie betonowania stropu na terenie przyszłych saun.

21.01.2016

Na budowie tyskiego parku wodnego minął kolejny tydzień, który przybliżył nas do dnia otwarcia obiektu. W trakcie jego trwania m.in. betonowaliśmy strop w strefie saun oraz izolowaliśmy ścianę fundamentową w strefie wejścia do obiektu. Zakończyliśmy również termo- i hydroizolację stropodachu nad częścią edukacyjną i biurową. Z kolei w trakcie realizacji jest montaż konstrukcji dachu nad basenami sportowymi oraz zbrojenie i szalowanie ścian w strefie surfingu. Na zewnątrz obiektu wykonywana jest podbudowa pod drogi oraz parkingi. 

28.08.2015

Spektakularne efekty! To sfomułowanie pada z ust większości osób odwiedzających teren budowy Parku Wodnego w Tychach. W bardzo szybkim tempie rośnie strefa basenów sportowych i rekreacyjnych, w zakresie których trwa realizacja ścian zewnętrznych oraz stropu w części sportowej. Stawiane są ściany również przy wieży zjeżdżalni. A strefa surfingu posiada już zabetonowaną klatkę schodową oraz strop. Praca wre również na parkingu, gdzie zasypywany jest drenaż, jak i w zakresie budynku kogeneracji, gdzie trwa ostatnia faza realizacji ścian żelbetowych. Stan zatrudnienia na budowie pod koniec wakacji to 151 osób. 

4.08.2015

Park Wodny w Tychach wznosi się do góry! Z każdym tygodniem przybywa postawionych ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Szczególnie można to zauważyć w zakresie podbasenia basenów rekreacyjnych i sportowych oraz podbasenia surfingu. W tym miesiącu zaczynamy również prace przy wykonaniu basenu rekreacyjnego. Z kolei w zakresie parkingu zakończono roboty betonowe, a już niebawem ruszamy z pracami izolacyjnymi. Warto przypomnieć, że te wszystkie prace są prowadzone w jeden z najcieplejszych tygodniu roku z temperaturą sięgającą 35 C w cieniu! 

22.07.2015

Na terenie budowy parku wodnego w Tychach widać kolejne efekty prowadzonych prac budowlanych. W strefie gastronomicznej trwają prace przy ścianach kondygnacji 1, a niebawem ruszy szalowanie stropów kolejnej kondygnacji. Zakończono również wykonywanie słupów w zakresie basenów rekreacyjnych i sportowych. Obiecująco wygląda także podbasenie wieży zjeżdżalni, gdzie wykonano hydroizolację i termoizolację ścian do wysokości 2 metrów. Zabetonowana została również klatka schodowa i strop znajdujący się przy niej w strefie surfingu. Jak widać, poczyniono ogrom prac i to przy temperaturze sięgającej 35 C! 

17.07.2015

Strefa saun, basenów sportowych i rekreacyjnych, surfingu, a także podbasenie wieży zjeżdżalni rośnie w oczach! Każda ze stref ma już gotowe fundamenty, a niektóre z nich wykonane stropy i zbrojone ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Obecnie na budowie pracuje już 142 pracowników, którzy zapewne już marzą by w te upalne dni skorzystać z przyszłych atrakcji Parku Wodnego. 

24.06.2015

Nawet niesprzyjające warunki atmosferyczne nie są w stanie zatrzymać budowy parku wodnego w Tychach! W ostatnich dniach ułożono kolejne warstwy chudego betonu, dostarczono kolejne tony stali, a praca przy zbrojeniu płyt fundamentowych wre. Postawiono również kolejne ściany i słupy konstrukcyjne w zakresie strefy symulatora surfingu i wieży zjeżdżalni oraz podbasenia basenów sportowych i rekreacyjnych. Obecnie na budowie pracują 132 osoby. 

29.05.2015 r.

Na budowie Parku Wodnego w Tychach kontynuowane są prace ciesielsko-zbrojeniowe. Wykonano ściany nośne pomieszczeń pod strefą gastronomiczną. Rozpoczyna się stawianie i zbrojenie ścian podbasenia strefy surfingu oraz wieży zjeżdżalni. Zabetonowano kolejne fragmenty płyty fundamentowej podbasenia części basenów sportowych i rekreacyjnych. Niebawem zabetonowane zostaną również fundamenty pod parking dwupoziomowy. 

20.05.2015 r.

Na budowie Parku Wodnego w Tychach praca wre! Trwa betonowanie poszczególnych segmentów płyty fundamentowej, w tym fundamentu wieży zjeżdżalni. Wykonano już wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne podbasenia surfingu. W sumie ułożono już 3400 m3 betonu oraz zamontowano 700 ton stali. Przyłącze wodociągowe jest na ukończeniu, zostały do zamontowania jedynie wodomierze i hydranty. Aktualny stan zatrudnienia na budowie wynosi 133 osoby i stale rośnie!

Więcej na stronie Dziennika Budowy Parku Wodnego w Tychach

 

2015 rok w 60 sekund

Tychy Surfing Aquapark